Därför väljer ledningen upplevelsebaserad strategi

Därför väljer ledningen upplevelsebaserad strategi

Att formulera en dröm eller vision är sällan svårt. Samla några kloka hjärnor runt konferensbordet och låt dem skissa upp en framtid av innovation, tillväxt och världsherravälde så dyker förr eller senare FORMULERINGEN upp. Orden som ska säkra företagets framtida affär. Men sen då? 

Samarbete bygger hållbar strategi

En hållbar strategi kräver att den där meningen bryts ned i ett antal delmål som genererar ett antal planer till grund för ett systematiserat implementeringsarbete. Alla måste med på tåget och ett framgångsrikt strategiarbete kännetecknas av att samtliga medarbetare, från vd och vidare ut i organisationen, upplever att strategin är riktig och relevant. Nyckelordet här är upplevelse, och det är därför upplevelsebaserad strategi är en så framgångsrik metod.

Workshop och metoder för framgång

Upplevelsebaserad strategi utgår från ett workshop-format, laddat med metoder som bidrar till att belysa varje aspekt av strategiarbetet. En rutinerad facilitator vägleder deltagarna genom övningarna, fångar upp idéer och incitament för att utmana och konkretisera. I arbetet mejslas en strategisk position fram som utmynnar i en serie planer. Ankaret är den strategiska plan som allt fortsatt arbete utgår från och som kompletteras med ytterligare planer. En affärsplan för att säkra business, en marknadsplan för att sprida positionen internt och externt, men framförallt – en allomfattande plan för att ta strategin i mål.

En långsiktig läranderesa

 

Men det är bara halva leveransen. Den röda tråden är läranderesan. I upplevelsebaserad strategi blir arbetsgruppen naturliga ägare av de strategiska besluten, och kan som ett team sprida en kultur av innovation och framförsikt i företaget. De metoder som gruppen lärt sig under resan blir viktiga instrument i det interna implementeringsarbetet och arbetsgruppens känsla av att gemensamt tagit sig från utmaning till lösning skapar en genuin teamkänsla.

Ökat intresse för upplevelsebaserad strategi

I en värld präglad av hastiga förändringar premieras de företag och organisationer som lyckas dra nytta av den kollektiva intelligensen. Upplevelsebaserad strategi bygger insikten om att när vi samarbetar och involverar skilda perspektiv mejslas hållbara lösningar fram. Gemensamma lösningar har större chanser att bli framgångsrika, varför allt fler styrelser väljer upplevelsebaserad strategi som sitt verktyg för innovation- och utvecklingsarbete. Kanske är det dags för ditt företag att ta steget?

Erik Sjölin är facilitator på Britny och har lång erfarenhet av att leda grupper till framgång i sitt strategiarbete

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Britny